Deň otázok a pochybností nad evolučnou teóriou

Rozdávanie letákov a rozhovory v Mlynskej doline i v Starom meste v Bratislave

12. február 2016

Spoluorganizátori: o. z. Temelios a FB komunita Stvorenie

Design by Dejvo